Thứ Bảy, 25/02/2017

Giải nhất 15 Triệu
Giải nhì
6.5 Triệu
Giải ba
28
3 Triệu
Giải kk 1 1 Triệu
Giải kk 2 100 Ngàn