Thứ Bảy, 24/11/2018

Giải nhất 4095 15 Triệu
Giải nhì 0515
7676
6.5 Triệu
Giải ba 2482
8448
9303
3 Triệu
Giải kk 1 095 1 Triệu
Giải kk 2 95 100 Ngàn