Thứ Bảy, 22/12/2018

Giải nhất 3967 15 Triệu
Giải nhì 0148
7517
6.5 Triệu
Giải ba 6418
9235
7765
3 Triệu
Giải kk 1 967 1 Triệu
Giải kk 2 67 100 Ngàn