Thứ Bảy, 22/07/2017

Giải nhất 9557 15 Triệu
Giải nhì 9788
9237
6.5 Triệu
Giải ba 3215
4283
3524
3 Triệu
Giải kk 1 557 1 Triệu
Giải kk 2 57 100 Ngàn