Thứ Bảy, 22/04/2017

Giải nhất 1773 15 Triệu
Giải nhì 9945
1450
6.5 Triệu
Giải ba 3868
1996
3393
3 Triệu
Giải kk 1 773 1 Triệu
Giải kk 2 73 100 Ngàn