Thứ Năm, 20/07/2017

Giải nhất 9066 15 Triệu
Giải nhì 2975
2140
6.5 Triệu
Giải ba 9007
4033
9146
3 Triệu
Giải kk 1 066 1 Triệu
Giải kk 2 66 100 Ngàn