Thứ Bảy, 20/05/2017

Giải nhất 1462 15 Triệu
Giải nhì 3824
1737
6.5 Triệu
Giải ba 7723
3796
7493
3 Triệu
Giải kk 1 462 1 Triệu
Giải kk 2 62 100 Ngàn