Thứ Bảy, 19/11/2016

Giải nhất 7589 15 Triệu
Giải nhì 3448
0273
6.5 Triệu
Giải ba 0210
3184
6691
3 Triệu
Giải kk 1 589 1 Triệu
Giải kk 2 89 100 Ngàn