Thứ Bảy, 19/08/2017

Giải nhất 1039 15 Triệu
Giải nhì 0342
8335
6.5 Triệu
Giải ba 0952
9409
4053
3 Triệu
Giải kk 1 039 1 Triệu
Giải kk 2 39 100 Ngàn