Thứ Năm, 13/07/2017

Giải nhất 5611 15 Triệu
Giải nhì 0189
9498
6.5 Triệu
Giải ba 0808
6378
4984
3 Triệu
Giải kk 1 611 1 Triệu
Giải kk 2 11 100 Ngàn