Thứ Bảy, 12/01/2019

Giải nhất 1297 15 Triệu
Giải nhì 3727
8107
6.5 Triệu
Giải ba 7390
6661
0420
3 Triệu
Giải kk 1 297 1 Triệu
Giải kk 2 97 100 Ngàn