Thứ Bảy, 11/02/2017

Giải nhất 3428 15 Triệu
Giải nhì 9210
8172
6.5 Triệu
Giải ba 4402
6783
3246
3 Triệu
Giải kk 1 428 1 Triệu
Giải kk 2 28 100 Ngàn