Thứ Bảy, 10/12/2016

Giải nhất 3443 15 Triệu
Giải nhì 0560
9116
6.5 Triệu
Giải ba 6428
5139
3421
3 Triệu
Giải kk 1 443 1 Triệu
Giải kk 2 43 100 Ngàn