Thứ Bảy, 10/06/2017

Giải nhất 6870 15 Triệu
Giải nhì 1604
3081
6.5 Triệu
Giải ba 2786
4728
6301
3 Triệu
Giải kk 1 870 1 Triệu
Giải kk 2 70 100 Ngàn