Thứ Bảy, 08/12/2018

Giải nhất 6382 15 Triệu
Giải nhì 1137
2784
6.5 Triệu
Giải ba 1836
5873
1482
3 Triệu
Giải kk 1 382 1 Triệu
Giải kk 2 82 100 Ngàn