Thứ Năm, 08/12/2016

Giải nhất 1064 15 Triệu
Giải nhì 1425
8177
6.5 Triệu
Giải ba 4912
2035
3636
3 Triệu
Giải kk 1 064 1 Triệu
Giải kk 2 64 100 Ngàn