Thứ Năm, 08/06/2017

Giải nhất 9818 15 Triệu
Giải nhì 5986
0209
6.5 Triệu
Giải ba 1597
5179
7119
3 Triệu
Giải kk 1 818 1 Triệu
Giải kk 2 18 100 Ngàn