Thứ Năm, 07/02/2019

Giải nhất 1913 15 Triệu
Giải nhì 4118
0406
6.5 Triệu
Giải ba 9696
9579
3810
3 Triệu
Giải kk 1 913 1 Triệu
Giải kk 2 13 100 Ngàn