Thứ Bảy, 07/01/2017

Giải nhất 2022 15 Triệu
Giải nhì 0027
9584
6.5 Triệu
Giải ba 0134
7595
6194
3 Triệu
Giải kk 1 022 1 Triệu
Giải kk 2 22 100 Ngàn