Thứ Bảy, 06/10/2018

Giải nhất 4540 15 Triệu
Giải nhì 0875
0557
6.5 Triệu
Giải ba 5016
3029
0693
3 Triệu
Giải kk 1 540 1 Triệu
Giải kk 2 40 100 Ngàn