Thứ Bảy, 03/12/2016

Giải nhất 3272 15 Triệu
Giải nhì 7241
1495
6.5 Triệu
Giải ba 9500
7155
0347
3 Triệu
Giải kk 1 272 1 Triệu
Giải kk 2 72 100 Ngàn