Thứ Bảy, 03/06/2017

Giải nhất 1797 15 Triệu
Giải nhì 7308
5964
6.5 Triệu
Giải ba 8231
6901
2086
3 Triệu
Giải kk 1 797 1 Triệu
Giải kk 2 97 100 Ngàn