Thứ Năm, 01/11/2018

Giải nhất 4014 15 Triệu
Giải nhì 2683
0418
6.5 Triệu
Giải ba 0662
6238
8904
3 Triệu
Giải kk 1 014 1 Triệu
Giải kk 2 14 100 Ngàn