Thứ Ba, 29/08/2023

882 636 ĐB
2TỶ
636 882 KK
400TR
655 293 NHẤT
30TR
194 097
739 315 NHÌ
10TR
617 419
333 300
664 090 673 367 BA
4TR
235 475 754 536
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N