Thứ Ba, 28/03/2023

760 507 ĐB
2TỶ
507 760 KK
400TR
699 236 NHẤT
30TR
036 990
320 351 NHÌ
10TR
556 634
135 147
519 788 028 566 BA
4TR
523 702 285 238
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N