Thứ Bảy, 18/02/2023

468 866 ĐB
2TỶ
866 468 KK
400TR
646 527 NHẤT
30TR
836 243
890 908 NHÌ
10TR
234 276
554 930
342 633 547 394 BA
4TR
674 150 719 542
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N