Thứ Hai, 30/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
055 526 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
852 173 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
682 210
158 871 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
870 330
273 074
812 851 929 574 BA
100N
BA
5TR
293 329 248 594
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N