Thứ Tư, 30/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
272 302 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
206 613 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
038 558
947 508 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
524 517
248 864
916 778 961 126 BA
100N
BA
5TR
810 830 871 407
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N