Thứ Hai, 30/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
824 828 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
335 094 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
161 705
287 212 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
305 225
229 265
343 093 425 165 BA
100N
BA
5TR
399 883 667 947
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N