Thứ Hai, 29/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
028 766 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
065 547 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
888 773
647 780 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
698 313
751 089
465 772 936 447 BA
100N
BA
5TR
647 999 672 857
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N