Thứ Tư, 29/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
936 784 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
575 463 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
403 532
948 068 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
866 411
132 720
350 439 402 723 BA
100N
BA
5TR
603 264 352 913
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N