Thứ Tư, 29/04/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
484 835 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
740 004 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
089 187
908 256 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
835 430
494 905
087 590 643 552 BA
100N
BA
5TR
932 980 528 650
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N