Thứ Hai, 29/04/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
668 878 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
798 683 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
954 222
463 754 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
971 300
553 179
803 617 958 125 BA
100N
BA
5TR
008 393 003 102
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N