Thứ Sáu, 28/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
724 410 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
279 942 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
346 176
511 222 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
831 168
184 938
372 381 947 331 BA
100N
BA
5TR
012 015 190 885
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N