Thứ Sáu, 27/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
386 802 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
646 195 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
181 001
131 464 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
052 373
372 617
966 499 265 059 BA
100N
BA
5TR
279 523 597 761
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N