Thứ Tư, 27/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
395 596 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
942 920 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
833 657
687 396 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
651 014
415 469
033 117 489 369 BA
100N
BA
5TR
711 970 647 124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N