Thứ Tư, 27/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
579 785 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
583 668 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
522 518
469 213 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
876 220
804 328
926 234 247 078 BA
100N
BA
5TR
405 391 698 475
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N