Thứ Hai, 27/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
525 052 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
922 441 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
358 211
433 103 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
586 643
759 006
023 691 214 380 BA
100N
BA
5TR
835 806 196 708
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N