Thứ Hai, 27/04/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
069 122 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
002 142 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
545 724
769 221 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
459 291
773 073
890 434 849 203 BA
100N
BA
5TR
738 038 094 401
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N