Thứ Sáu, 27/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
983 357 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
256 531 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
746 058
193 677 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
860 521
377 139
739 687 017 667 BA
100N
BA
5TR
378 178 886 253
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N