Thứ Hai, 27/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
325 026 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
958 271 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
873 522
691 529 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
506 275
390 020
809 924 759 383 BA
100N
BA
5TR
495 760 108 937
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N