Thứ Hai, 26/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
063 759 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
791 133 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
709 226
303 101 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
312 864
092 736
189 565 137 530 BA
100N
BA
5TR
141 799 350 703
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N