Thứ Sáu, 26/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
943 504 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
924 036 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
168 173
531 614 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
509 438
494 589
713 824 569 315 BA
100N
BA
5TR
611 652 809 421
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N