Thứ Tư, 26/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
054 157 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
046 041 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
236 152
575 485 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
406 764
556 802
430 341 738 790 BA
100N
BA
5TR
750 839 182 367
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N