Thứ Hai, 25/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
766 107 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
706 430 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
440 229
963 141 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
373 593
150 287
121 419 123 547 BA
100N
BA
5TR
165 031 235 555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N