Thứ Tư, 25/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
505 184 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
578 255 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
224 668
133 305 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
599 688
622 621
869 170 513 744 BA
100N
BA
5TR
039 743 771 155
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N