Thứ Hai, 25/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
973 378 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
622 536 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
358 271
213 742 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
276 527
981 090
328 882 075 116 BA
100N
BA
5TR
712 225 267 984
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N