Thứ Sáu, 24/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
408 771 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
788 327 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
384 314
334 371 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
919 273
927 969
784 103 593 040 BA
100N
BA
5TR
622 277 935 655
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N