Thứ Tư, 23/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
303 188 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
922 553 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
971 642
036 229 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
232 576
151 357
550 084 305 421 BA
100N
BA
5TR
130 738 382 116
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N