Thứ Hai, 23/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
648 918 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
467 073 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
636 124
526 603 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
762 503
029 833
367 628 447 960 BA
100N
BA
5TR
186 170 569 003
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N